آموزش تخصصی

محیطی برای آموزش، همکاری و تیم سازی
...ما به دنبال بهترین ها هستیم
استعدادیابی

ارائه مشاوره، برنامه و آموزش برای هر شخص با توجه به استعداد و علاقه مندی ها
فضای کار اشتراکی

ارائه فضای کار اشتراکی، خدمات منتورینگ و کوچینگ به تیم ها و اعضای مستقل
کمک به تیم سازی+

استعدادیابی

ما با شما مصاحبه می کنیم، استعدادهای شما را در زمینه های فنی، هنری و کارگردانی بررسی می کنیم و زمینه های پیشنهادی را به شما اعلام می کنیم. در هر صورت تصمیم نهایی با شماست...

با توجه به زمینه فعالیت انتخابی در یکی از زمینه های فنی، هنری و کارگردانی یکی از آموزش های 12گانه را شروع می کنید. پس از مدتی ممکن است به مرزهای اشتراکی سایر زمینه ها برسید و تعدادی از مهارت های مشترک را نیز انتخاب کنید..

تیم سازی

اگر مهارت لازم را کسب کرده اید، ایده ای برای ساخت یک پروژه دارید و یا به دنبال همکاری در یک تیم بازیسازی هستید، خوش آمدید! هدف نهایی ما ایجاد تیم های مستقل بازیسازی برای ایجاد تولیدات تجاری است. منتظر شما هستیم...

فضای کار اشتراکی و تیم سازی
ما پروژه های جدیدمان را شروع کرده ایم...

تخصص ها

John Doe

تو می تونی!

بازیسازی

برای بهترین ها

PAUL DOE

انتخاب هنرمندان

انیمیشن

دوبعدی و سه بعدی

DAVID DOE

مطمئنی؟

برنامه نویسی

در چهار گرایش